Комитет-40 и Становление Республики Адыгея

  
Уасэ : $14.90  (970 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $19.00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

Комитет-40 и Становление Республики Адыгея - 90 гъэхэм, Адыгэ Республикэр зэрагъэуцугъэм, зэрагъэпсыгъэм фэгъэхьыгъэ тхылъ гъэшIэгъон

Зытхыгъэр : Мэкъулэ Джебраил, ЖанэлI Нурбый

Зытидзагъэр : "Полиграф-Юг" - МыекъуапэБзэр : Урысыбзэ

НэкIубгъу : 235

ISBN : 978-5-7992-0788-5

Иинагъэ  : ‎ 150x207x15 мм

Ионтэгъугъэ : 360 грам

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Урысые-Федерацием и кIоцIым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3
Comments