ПIуныгъэм ехьылIэгъэ идеехэу Адыгэ гущыIэжъхэм ахэлъхэр - Шорэ Ибрахьим

  
Уасэ : $3.60  (220 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $19.00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

ПIуныгъэм ехьылIэгъэ идеехэу Адыгэ гущыIэжъхэм ахэлъхэр 

Зытхыгъэр : Шорэ Ибрахьим

Зытидзагъэр : "Полиграф юг" - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ

НэкIубгъу : 195ISBN : 978-5-7992-0654-3

Иинагъэ  : ‎ 134x206x12 мм

Ионтэгъугъэ : 249 г

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Урысые-Федерацием и кIоцIым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3

Мы тхылъэр цIыфхэм къащытщэфыжьыгъэ тхылъ.Comments