Тиошъогу къаргъоу, тичIылъэ гъэбэжъулъэу щэрэт - Шъхьэлэхъо Абу

  
Уасэ : $4.50  (270 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $19.00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

Тиошъогу къаргъоу, тичIылъэ гъэбэжъулъэу щэрэт - Летературэм фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр

Зытхыгъэр : Шъхьэлэхъо Абу

Зытидзагъэр : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ

НэкIубгъу : 278


ISBN : 978-5-7608-0894-3

Иинагъэ  : ‎ 134x250x15 мм

Ионтэгъугъэ : 315 грам

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Урысые-Федерацием и кIоцIым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3
 

Comments