ГъэритIу - Тарихъ тхыдэхэр - МэщбэшIэ Исхьакъ

  
Уасэ : $5.60  (340 руб.)

КъэгъэхьыпкIэ : IэкIыб хэгъэгухэм: $19,00 

КъэгъэхьыпкIэ : Урысые-Федерацием и кIоцIым: 80 рубль - 750 рубль

ГъэритIу - Тарихъ тхыдэхэр

Зытхыгъэр : МэщбэшIэ Исхьакъ

Зытидзагъэр : Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапI - Мыекъуапэ

Бзэр : Адыгабзэ

НэкIубгъу : 467 


ISBN : 5-7608-0243-7

Илъэс : 1996

Иинагъэ : ‎ 135x206x24 мм

Ионтэгъугъэ : 471 г

Къызысыщтыр : IэкIыб хэгъэгухэм тхьэмэфи 3 - тхьэмэфи 6

Къызысыщтыр  : Урысые-Федерацием и кIоцIым зы тхьэмаф - тхьэмэфи 3

Мы тхылъыр жъы, макIэдэдэу цIэтхыгъэ тэкIу иI.
 


 

Comments